Organisatie44

Stichting Huis van Renkum is een non-profit instelling voor inwoners van de gemeente Renkum. Met een team van professionals en vrijwilligers bieden we verschillende activiteiten  waarbij iedere gebruiker inspraak heeft op de vorm en inhoud. Het is de plek in het centrum van het dorp Renkum waar iedereen kan binnenlopen voor ontmoeting en ondersteuning. Door middel van sociale activering individueel en in groepsverband proberen we samen met inwoners invulling te geven aan hun maatschappelijke participatie.

Organisatie

Projectleider/locatiemanager van het Huis van Renkum:
Nilay Kulci
[email protected]

Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 leden:

mw. E. van ‘t Hof (Voorzitter)
dhr. T. van de Kraats (vice-voorzitter)
mw. M. Rameyer (secretaris)
dhr. A. ten Donkelaar (Penningmeester)

mw. G.L. van der Linden (bestuurslid)

Het huis van Renkum is een jonge stichting, de functie van bestuurslid is onbezoldigd.

De Stichting Huis van Renkum is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62979256.
RSIN nummer: 85503811

Het eerste financieel jaarverslag zal in 2017 gepubliceerd worden.