Marian Rameyer

“Ik vind het leuk en uitdagend om mijn ervaringen met dit bevlogen team te delen”

Zelf woon ik met plezier in Renkum in een prettige buurt. Hiervoor woonde, studeerde en werkte ik op verschillende plekken in Nederland en in het buitenland. Ik was actief in schoolbesturen, een emancipatieraad en werkgroepen. Heb deel uitgemaakt van besturen van De Bries, het latere Solidez. De laatste jaren werkte ik veel in voormalig Joegoslaviƫ. Jongerenwerk, vrouwengroepen, opbouwwerk in dorpen, werken met internationale groepen, ondersteunen van lokaal bestuur en vooral de samenwerking tussen diverse groepen weer op gang krijgen. Heel zinvol en leuk werk en het maakt al een beetje duidelijk waar mijn belangstelling en motivatie liggen.

Voor mij betekent de lokale omgeving de plek waar je je goed moet voelen en waar je, naast je leven met familie en vrienden, toch een groot deel van je leven doorbrengt. Op lokaal niveau zijn de contacten ook vaak informeler en directer, en heb je mogelijkheden om directer actief te zijn en resultaten te hebben. Initiatieven zoals het Huis van Renkum, ontmoetingscentrum en een spin in het web met veel andere partijen en activiteiten, zijn heel belangrijk.